Patientervaringsonderzoek

Onze praktijk streeft naar een kwalitatief hoogstaande zorg en wil deze continu blijven verbeteren. Om inzicht te krijgen hoe de kwaliteit van zorg door onze patienten wordt ervaren, zijn we in 2016 gestart met het patientervaringsonderzoek van Qualiview. Qualiview verzamelt en beheert voor ons de gegevens en maakt de patientervaringen voor ons inzichtelijk zodat wij ervan kunnen leren.

Om die reden vragen wij u, als patient, mee te doen aan dit onderzoek. U kunt zich hiervoor aanmelden bij een van onze assistentes of door een e-mail te sturen naar secretariaat@eedenburghhuisartsen.nl. U ontvangt van ons dan een keer per jaar, na een consult, een e-mail met een enquete en het verzoek deze in te vullen en te retourneren. Anonimiteit en vertrouwelijk gebruik van uw gegevens wordt gegarandeerd. 

Hoe meer mensen aan dit patientervaringsonderzoek meedoen, hoe betrouwbaarder de uitkomsten zijn. Uw medewerking wordt dan ook zeer op prijs gesteld.