Praktijkaccreditatie

 

Eedenburgh Huisartsen neemt sinds 2013 deel aan de accreditering door het NHG (Nederlandse Huisartsengenootschap). Dat leidt ertoe dat uw huisarts en alle praktijkmedewerkers continu werken aan het verbeteren van kwaliteit van de zorg en de praktijkorganisatie.
Eenmaal per jaar bezoekt een onafhankelijk medewerker van het NHG onze praktijk. Deze beoordeelt uitvoerig of de praktijk aan de gestelde voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor het certificaat 'NHG Praktijkaccreditatie'. Tot nu toe hebben we dit elk jaar kunnen verlengen.