Klachtenregeling

Uiteraard doen wij ons best om u naar tevredenheid te helpen. Mocht dit echter niet het geval zijn dan vragen wij u contact met ons op te nemen om persoonlijk met uw huisarts en/of de eventueel betrokken medewerker(s) de klacht te bespreken. Wilt u liever schriftelijk uw klacht indienen, vult u dan het klachtenformulier in en stuur het naar ons op. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van het SKGE (Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patienten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschillencommissie is bindend. Meer informatie kunt u vinden in de folder in de wachtkamer en op www.skge.nl.